ส่วนประสมการตลาด: ความหมายวัตถุประสงค์และแนวคิดของส่วนประสมการตลาด

เข้าใจส่วนประสมการตลาดภาพประกอบของส่วนประสมการตลาด

ความเข้าใจส่วนประสมการตลาดคือ

ส่วนประสมทางการตลาดคืออะไร? การทำความเข้าใจส่วนประสม การตลาดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผสมผสานองค์ประกอบหลายอย่างในส่วนประสมการตลาดซึ่งดำเนินการในลักษณะผสมผสาน

เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของธุรกิจต้องใช้ทักษะที่ซับซ้อนในกระบวนการจัดการธุรกิจ ไม่เพียง แต่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้นยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือสายการตลาด (อ่าน: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด ) หรือการตลาด

ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นผู้ใหญ่มันจะส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของความสำเร็จของธุรกิจอย่างแน่นอน พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจะดีแค่ไหนหากเราไม่รู้หรือล้มเหลวในการทำการตลาดมันก็จะไร้ประโยชน์เช่นกัน

ยังอ่าน: กลยุทธ์การตลาด

ส่วนประสมการตลาดตามผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการตลาดได้อธิบายเกี่ยวกับความเข้าใจในส่วนประสมการตลาดซึ่งรวมถึง:

1. Kotler และ Armstrong

ตามที่ Kotler และอาร์มสตรอง (1997: 48) ความคิดของส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดยุทธวิธีที่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและโปรโมชั่นที่มีการบูรณาการโดย บริษัท ในการผลิตการตอบสนองความต้องการในตลาดเป้าหมาย

2. Buchari Alma

จากข้อมูลของ Buchari Alma (2005: 205) ความเข้าใจในส่วนประสมการตลาดเป็นกลยุทธ์ในการรวมกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างชุดค่าผสมสูงสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจที่สุด

3. Sumarmi และ Soeprihanto

ตามที่ Sumarmi และ Soeprihanto (2010: 274) ความเข้าใจในส่วนประสมการตลาดคือการรวมกันของตัวแปรหรือกิจกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบการตลาดคือผลิตภัณฑ์ราคาโปรโมชั่นและการจัดจำหน่าย กล่าวอีกนัยหนึ่งคำจำกัดความของส่วนประสมการตลาดคือชุดของตัวแปรที่ บริษัท สามารถนำมาใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค

4. Sofjan Assauri

ตาม Sofjan Assauri (2013: 12) ส่วนประสมการตลาดเป็นการผสมผสานระหว่างตัวแปรหรือกิจกรรมที่เป็นแกนหลักของระบบการตลาดซึ่งตัวแปรสามารถควบคุมได้โดยการตลาดเพื่อควบคุมปฏิกิริยาของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค

5. Kismono ประสาท

ตาม Kismono ประสาท (2001: 308) ความคิดของส่วนประสมการตลาดคือการรวมกันของตัวแปรหรือกิจกรรมที่เป็นแกนหลักของการตลาดประกอบด้วยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ราคาโปรโมชั่นและสถานที่

6. Dhaimesta และ Irwan

จากข้อมูลของ Dhaimesta และ Irwan (2000: 74) แนวคิดเรื่องส่วนประสมการตลาดเป็นตัวแปรที่ บริษัท ต่างๆใช้เพื่อตอบสนองหรือตอบสนองความต้องการและความต้องการของผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม: การแบ่งส่วนตลาด

กิจกรรมส่วนประสมทางการตลาดและวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของส่วนประสมการตลาดวัตถุประสงค์ของส่วนประสมการตลาด

หลังจากเข้าใจความหมายของส่วนประสมการตลาดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของส่วนประสมการตลาดนี้ เป้าหมายส่วนประสมการตลาดบางส่วน ได้แก่ :

1. การโฆษณา(การโฆษณา)

การโฆษณาเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในส่วนประสมการตลาด วัตถุประสงค์หลักของการโฆษณานี้คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (สินค้า / บริการ) เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคและเพื่อเพิ่มยอดขาย

2. การส่งเสริมการขาย

นี่คือชุดของเครื่องมือเร่งรัดต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้า / บริการ กิจกรรมหลักส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นและไม่ได้ทำซ้ำ

จุดประสงค์ของการส่งเสริมการขายนี้เพื่อเพิ่มยอดขาย กิจกรรมนี้สามารถทำได้โดยให้ส่วนลดจัดหาการแข่งขันแจกคูปองหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์

3. การตลาดทางตรง

การตลาดทางตรงเป็นระบบการตลาดเชิงโต้ตอบที่ใช้สื่อโฆษณาหนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อสร้างการตอบสนองและหรือธุรกรรมที่สามารถวัดได้ในสถานที่ จุดประสงค์ของการตลาดแบบตรงคือเพื่อสื่อสารผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรงกับผู้บริโภคที่พิจารณาตลาดเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม: นิยามของโปรโมชั่น

แนวคิดส่วนประสมการตลาด

แนวคิดส่วนประสมการตลาดแนวคิดส่วนประสมการตลาด

เมื่อพูดถึงขอบเขตของการตลาดมีแนวคิดทั่วไปอย่างหนึ่งที่นักธุรกิจทุกคนต้องรู้จักคือแนวคิดของการตลาด 4 P. มันหมายถึงอะไร? การตลาด 4 P เป็นแนวคิดทางการตลาดที่เน้น 4 สิ่ง: ผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่และโปรโมชั่น สี่สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นข้อพิจารณาหลักในการรวบรวมว่าเราจะทำการตลาดอย่างไร

แต่ด้วยการพัฒนาสภาพตลาดที่มีพลวัตมากในเวลานี้แนวคิดของ 4P จึงถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยลง เนื่องจากผู้สังเกตการณ์หลายคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องเพิ่มจุดอื่นในแนวคิด จนกระทั่งคำว่า popularized ส่วนประสมการตลาดหรือการตลาด 7 P.

คือการพัฒนาแนวคิดของ 4 P, 7 P แนวคิดประกอบด้วยอีก 3 คะแนนคือกระบวนการ (คน), คน (คน) และหลักฐานทางกายภาพ (หลักฐานทางกายภาพ) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดในแนวคิดส่วนประสมการตลาดให้พิจารณาการตรวจสอบโดยละเอียดดังต่อไปนี้:

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์)

สิ่งที่มีความหมายโดยผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่เราขายในธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการที่มีค่าการใช้งานและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค คีย์หลักของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการหรือความต้องการของผู้บริโภคได้

นอกจากนี้ยังมีความต้องการมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

มุมมอง 2. ราคา(ราคา)

ราคาคือเงินที่ผู้บริโภคต้องให้เพื่อรับสินค้าหรือบริการที่ขาย ราคากลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะโดยทั่วไปผู้บริโภคจะต้องคำนึงถึงราคาเป็นหลักก่อนตัดสินใจซื้อ

ด้วยลักษณะที่ยืดหยุ่นอย่างยิ่งจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เสมอเพื่อกำหนดราคาในระดับที่เหมาะสม ชุมชนสามารถยอมรับราคาได้ แต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้

3. สถานที่ด้าน(สถานที่)

สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นสถานที่ที่เราจะดำเนินการซื้อและขาย สำหรับธุรกิจทั่วไปแง่มุมนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก คุณต้องให้ความสนใจว่าสถานที่ตั้งค่อนข้างสะดวกและง่ายสำหรับผู้บริโภคในการเยี่ยมชม

แต่ด้วยการพัฒนาของธุรกิจที่ทันสมัยเช่นธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของสถานที่ถูกปรับให้เข้ากับสื่อที่ใช้

4. โปรโมชั่นด้าน(โปรโมชั่น)

การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคคุ้นเคยและสนใจผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจของคุณมากขึ้น ในกิจกรรมนี้คุณจะต้องสามารถเปลี่ยนการรับรู้ของผู้บริโภคให้เป็นเชิงบวกเกี่ยวกับธุรกิจของเรา

ในการทำเทคนิคการส่งเสริมการขายที่ดีมากมายด้วยตนเองผ่านการโปรโมตแบบตัวต่อตัวกับการโปรโมตออนไลน์ซึ่งตอนนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว

5. ด้านกระบวนการ(กระบวนการ)

ในธุรกิจกระบวนการสามารถตีความได้ว่าเป็นขั้นตอนระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค มันมีบริการและกระบวนการทำธุรกรรม มอบประสบการณ์การบริการที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้บริโภคด้วยเทคนิคต่างๆเพื่อให้พวกเขาพึงพอใจ

6. ด้านคน(คน)

แน่นอนว่าไม่รวมถึงผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงพนักงานหรือทีมธุรกิจ สิ่งนี้สำคัญมากที่จะต้องคำนึงถึงว่าทุกคนมีแนวโน้มที่แตกต่างกันในโลกธุรกิจ

การให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของคุณเป็นขั้นตอนแรกที่ดีมาก

7. แง่มุมของหลักฐานทางกายภาพ (หลักฐานทางกายภาพ)

หลักฐานทางกายภาพทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเรา โดยพื้นฐานแล้วสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้นและมีฟังก์ชั่นและการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น

เนื่องจากทุกแง่มุมของแนวคิดส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคุณจึงต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องและเป็นสัดส่วน

อ่านเพิ่มเติม:  3 เคล็ดลับการตลาดที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้

ดังนั้นคำอธิบายสั้น ๆ ของความเข้าใจในส่วนประสมการตลาดเป้าหมายและแนวคิดส่วนประสมการตลาดโดยทั่วไป หวังว่าบทความนี้มีประโยชน์และขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง