โครงสร้างองค์กร: ความหมายฟังก์ชันและส่วนประกอบในธุรกิจ

การทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กร

การทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ( โครงสร้างองค์กร ) มีความหมายอย่างไร โดยทั่วไปความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรคือการจัดเรียงองค์ประกอบหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรที่อยู่ในสังคม

ด้วยโครงสร้างองค์กรเราสามารถเห็นการแบ่งงานและวิธีการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถประสานงานกันได้ดี นอกจากนี้ด้วยโครงสร้างนี้เราสามารถค้นหาความเชี่ยวชาญหลายอย่างจากงานช่องคำสั่งและการส่งรายงาน

ในการอธิบายโครงสร้างมีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบและตำแหน่งที่อยู่ในนั้นและส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้พึ่งพาซึ่งกันและกัน นั่นคือองค์ประกอบแต่ละอย่างในนั้นจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกันซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

โครงสร้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ต้องนำเสนอในองค์กรซึ่งรวมถึงการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นเพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนอำนาจและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

อ่านเพิ่มเติม: นิยามขององค์การ

ฟังก์ชั่นโครงสร้างองค์กร

มีการจัดโครงสร้างในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง โครงสร้างองค์กรสามารถแยกความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกได้อย่างชัดเจน

หากในธุรกิจหรือ บริษัท ไม่มีองค์ประกอบที่สำคัญในโครงสร้างองค์กรก็อาจประสบกับความปั่นป่วนในระยะต่อไปซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการและการจัดการ

นี่คือเหตุผลสำคัญที่โครงสร้างองค์กรต้องมีอยู่ในทุกธุรกิจ:

1. ความชัดเจนของความรับผิดชอบ

สมาชิกแต่ละคนในองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับ การทับซ้อนของอำนาจอาจเป็นปัญหาร้ายแรงในโครงสร้างองค์กรตัวอย่างเช่นหากใน บริษัท มีผู้นำ 2 คนพร้อมกันอาจทำให้เกิดความสับสนในแง่ของการตัดสินใจที่รวดเร็ว

อุดมคติควรเป็นผู้นำเพียงคนเดียว แต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนผู้นำแต่ละคนก็สามารถแยกแยะได้ตามความรับผิดชอบของพวกเขา นี่คือที่ความสำคัญของโครงสร้างองค์กรในธุรกิจที่กำลังเติบโต

2. ความชัดเจนของตำแหน่งและการประสานงาน

โครงสร้างองค์กรอธิบายตำแหน่งและตำแหน่งของสมาชิกแต่ละคน ในกรณีนี้ผังโครงสร้างองค์กรสามารถชี้แจงการไหลของการสื่อสารระหว่างทีม

จำเป็นต้องมีการประสานงานเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่ได้รับซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจที่กำลังเติบโตและสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานที่ต้องใช้การสื่อสารระหว่างสำนักงาน

3. ความชัดเจนในเส้นทางความสัมพันธ์

ฟังก์ชั่นถัดไปของโครงสร้างองค์กรคือความชัดเจนในเส้นทางความสัมพันธ์ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบสมาชิกแต่ละคนในองค์กรจะต้องเห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ผลประโยชน์ร่วมกัน

4. การควบคุมและกำกับดูแล

การมีอยู่ของโครงสร้างองค์กรนั้นมีความสำคัญต่อการควบคุมและกำกับดูแลของผู้นำของผู้ใต้บังคับบัญชา ความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธุรกิจคือการควบคุมและกำกับดูแลตามปกติเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน

ธุรกิจในอุดมคติคือธุรกิจที่ดำเนินงานจากทีมที่มีการประสานงานและแก้ไขอย่างดี วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธุรกิจนั้นพิจารณาจากการทำงานเป็นทีมที่ประสานงานโดยหน้าที่และหน้าที่ต่าง ๆ ผ่านโครงสร้างองค์กร

องค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างองค์กร

บริษัท สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วยองค์ประกอบที่ต้องแสดงในโครงสร้างองค์กร ได้แก่ :

1. CEO ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร )

ในฐานะตำแหน่งสูงสุดในธุรกิจที่เป็นผู้นำทิศทางและเป้าหมายของ บริษัท CEO มักจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือธุรกิจ

2. กรรมการ ( กรรมการ )

กรรมการซึ่งรวมถึง 4 ตำแหน่งที่สำคัญที่ต้องเข้าร่วมใน บริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่กรรมการการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล กรรมการผู้จัดการมักจะติดต่อโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเจ้าของ บริษัท ที่รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงานและควบคุมกิจกรรมทั้งหมดในด้านการบริหารพนักงานและสำนักเลขาธิการ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานด้านการเงินของ บริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ้างงานและทรัพยากรของ บริษัท

3. ผู้จัดการ ( ผู้จัดการ )

ภารกิจหลักของผู้จัดการคือการรวมตัวแปรต่าง ๆ เช่นทิศทางการเชื่อมต่อการเลือกการสื่อสารและการฝึกอบรม ผู้จัดการโดยทั่วไปจะมี 3 องค์ประกอบในคราวเดียวคือผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อองค์กรการวางแผนโปรแกรมและการควบคุมหน่วยงานบุคคลผู้จัดการฝ่ายการตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการในธุรกิจ ผู้จัดการโรงงานมักจะอยู่ในธุรกิจการค้าเพื่อขายซึ่งดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกิจกรรมภายในโรงงาน

4. การบริหารและคลังสินค้า

องค์ประกอบนี้จะต้องมีอยู่ในธุรกิจที่กำลังเติบโต หน้าที่และหน้าที่ของมันคือการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเอาท์ซอร์สการทำบัญชีและรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

5. ส่วนภูมิภาค

หน้าที่และหน้าที่ของมันคือการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนมาตรฐานจากสำนักงานกลาง หน่วยงานระดับภูมิภาคมักจะทำหน้าที่เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าของ บริษัท ต้องมีแผนกระดับภูมิภาคในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้น

อ่านเพิ่มเติม:  นิยามการจัดการ

ดังนั้นคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรหน้าที่องค์ประกอบและการใช้งานในธุรกิจ หวังว่าบทความนี้มีประโยชน์และขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง